Welcome to our new website - Welkom op onze vernieuwde website - Bienvenue sur notre nouveau site web - Willkommen auf unserer neuen Website


Onweer radar Meer informatie blitzortung!


Regen radar Meer informatie rain snow radar


Andere websites:

Onze vorige site

Leuven TemplateBoeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Visibillity 

7,4°C 8,6°C Wind from NENE@35,3 km/h - 1030,9hPa -2,1hPa 2,6ft 20km

7,5°C 9,8°C Wind from NNENNE@33,5 km/h - 1032,5hPa -1,8hPa 3,6ft 4km

-°C - Wind from NN@20,5 km/h - 1035,4hPa +0,3hPa - 20km

6,3°C - Wind from NN@31,7 km/h - 1031,0hPa -1,6hPa 5,6ft 9km

6,0°C - Wind from NN@29,5 km/h - 1031,6hPa -1,6hPa 4,3ft 9km

7,8°C - Wind from NN@24,1 km/h - 1034,0hPa -0,1hPa 9,2ft 50km

7,5°C - Wind from NNWNNW@16,6 km/h - 1033,4hPa -0,8hPa 8,9ft 50km

-°C - Wind from NWNW@14,8 km/h - 1033,4hPa -0,8hPa - 20km

8,1°C 9,6°C Wind from NNENNE@40,7 km/h - 1034,5hPa -2,2hPa 4,6ft -

6,2°C - Wind from NN@24,1 km/h - 1035,8hPa -0,2hPa - -

7,6°C - Wind from WNWWNW@29,5 km/h - 1036,1hPa - 10,2ft -

-°C 10,0°C - - 1045,2hPa -1,3hPa 7,2ft -

7,4°C 9,0°C Wind from NWNW@35,3 km/h - 1043,0hPa -1,2hPa 9,5ft -

Sandettie Lightship at 17:00: Air:. 7,4°C, Water: 8,6°C, Wind: NE@35,3km/h, Baro: 1030,9hPa (-2,1), Waves: 2,6ft No recent reports. Channel Lightship at 17:00: Air:. 7,5°C, Water: 9,8°C, Wind: NNE@33,5km/h, Baro: 1032,5hPa (-1,8), Waves: 3,6ft Anasuria AWS at 17:00: Wind: N@20,5km/h, Baro: 1035,4hPa (+0,3), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. North Sea at 17:00: Air:. 6,3°C, Wind: N@31,7km/h, Baro: 1031,0hPa (-1,6), Waves: 5,6ft Clipper AWS at 17:00: Air:. 6,0°C, Wind: N@29,5km/h, Baro: 1031,6hPa (-1,6), Waves: 4,3ft Beryl A AWS at 17:00: Air:. 7,8°C, Wind: N@24,1km/h, Baro: 1034,0hPa (-0,1), Waves: 9,2ft No recent reports. No recent reports. North Sea at 17:00: Air:. 7,5°C, Wind: NNW@16,6km/h, Baro: 1033,4hPa (-0,8), Waves: 8,9ft North Sea at 17:00: Wind: NW@14,8km/h, Baro: 1033,4hPa (-0,8), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones at 17:00: Air:. 8,1°C, Water: 9,6°C, Wind: NNE@40,7km/h, Baro: 1034,5hPa (-2,2), Waves: 4,6ft North Sea at 17:00: Air:. 6,2°C, Wind: N@24,1km/h, Baro: 1035,8hPa (-0,2), No recent reports. K7 Buoy at 17:00: Air:. 7,6°C, Wind: WNW@29,5km/h, Baro: 1036,1hPa, Waves: 10,2ft No recent reports. No recent reports. K4 Buoy at 17:00: Water: 10,0°C, Baro: 1045,2hPa (-1,3), Waves: 7,2ft K5 Buoy at 17:00: Air:. 7,4°C, Water: 9,0°C, Wind: NW@35,3km/h, Baro: 1043,0hPa (-1,2), Waves: 9,5ft


ID Naam Tijd CEST Lucht °C Water °C Wind km/h Baro hPa Trend hPa Golven ft Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 17:00 7,4 8,6 NE Wind from NE 35,3 1030,9 -2,1 2,6 20
62305Greenwich LightshipNo recent reports.
62103 Channel Lightship 17:00 7,5 9,8 NNE Wind from NNE 33,5 1032,5 -1,8 3,6 4
62164 Anasuria AWS 17:00 - - N Wind from N 20,5 1035,4 +0,3 - 20
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105Brent "B" AWSNo recent reports.
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 17:00 6,3 - N Wind from N 31,7 1031,0 -1,6 5,6 9
62144 Clipper AWS 17:00 6,0 - N Wind from N 29,5 1031,6 -1,6 4,3 9
63110 Beryl A AWS 17:00 7,8 - N Wind from N 24,1 1034,0 -0,1 9,2 50
63113Brent "A" AWSNo recent reports.
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 17:00 7,5 - NNW Wind from NNW 16,6 1033,4 -0,8 8,9 50
63117 North Sea 17:00 - - NW Wind from NW 14,8 1033,4 -0,8 - 20
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 17:00 8,1 9,6 NNE Wind from NNE 40,7 1034,5 -2,2 4,6 -
62114 North Sea 17:00 6,2 - N Wind from N 24,1 1035,8 -0,2 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 17:00 7,6 - WNW Wind from WNW 29,5 1036,1 - 10,2 -
62125Station 62125No recent reports.
62081K2 BuoyNo recent reports.
62105 K4 Buoy 17:00 - 10,0 - 1045,2 -1,3 7,2 -
64045 K5 Buoy 17:00 7,4 9,0 NW Wind from NW 35,3 1043,0 -1,2 9,5 -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org

U vindt ons ook hier:

European Weather Network

Weather Underground

AWEKAS

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
Cumulus

Davis VP2

Cumulus