Welcome to our new website - Welkom op onze vernieuwde website - Bienvenue sur notre nouveau site web - Willkommen auf unserer neuen Website

Onweer radar Meer informatie blitzortung!


Regen radar Meer informatie rain snow radar


Andere websites:

Onze vorige site

Leuven Template


Boeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Visibillity 

9,8°C 9,2°C Wind from SS@50,0 km/h - 989,9hPa -3,6hPa 4,3ft 20km

10,8°C 10,5°C Wind from SS@57,6 km/h - 985,3hPa -3,2hPa 11,8ft 9km

-°C - Wind from WSWWSW@7,6 km/h - 978,2hPa -1,2hPa - 20km

8,9°C - Wind from SSWSSW@63,0 km/h - 986,7hPa -2,0hPa 9,2ft 9km

8,3°C - Wind from SS@37,1 km/h - 983,5hPa -2,3hPa 4,9ft 20km

3,5°C - Wind from ENEENE@35,3 km/h - 977,1hPa -3,7hPa 12,1ft 4km

5,7°C - Wind from ENEENE@42,5 km/h - 982,3hPa -2,5hPa 7,2ft 50km

-°C - Wind from ENEENE@46,4 km/h - 983,6hPa -2,9hPa - 20km

11,0°C 10,3°C Wind from SSWSSW@51,8 km/h - 979,5hPa -3,4hPa 12,1ft -

5,9°C - Wind from NNENNE@11,2 km/h - 977,0hPa -1,5hPa - -

6,9°C - Wind from ENEENE@42,5 km/h - 983,1hPa - 7,2ft -

6,9°C 9,3°C Wind from NNENNE@40,7 km/h - 986,0hPa -0,4hPa 13,1ft -

Sandettie Lightship at 16:00: Air:. 9,8°C, Water: 9,2°C, Wind: S@50,0km/h, Baro: 989,9hPa (-3,6), Waves:  4,3ft No recent reports. Channel Lightship at 16:00: Air:. 10,8°C, Water: 10,5°C, Wind: S@57,6km/h, Baro: 985,3hPa (-3,2), Waves:  11,8ft Anasuria AWS at 16:00: Wind: WSW@7,6km/h, Baro: 978,2hPa (-1,2), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. North Sea at 16:00: Air:. 8,9°C, Wind: SSW@63,0km/h, Baro: 986,7hPa (-2,0), Waves:  9,2ft Clipper AWS at 16:00: Air:. 8,3°C, Wind: S@37,1km/h, Baro: 983,5hPa (-2,3), Waves:  4,9ft Beryl A AWS at 16:00: Air:. 3,5°C, Wind: ENE@35,3km/h, Baro: 977,1hPa (-3,7), Waves:  12,1ft No recent reports. No recent reports. North Sea at 16:00: Air:. 5,7°C, Wind: ENE@42,5km/h, Baro: 982,3hPa (-2,5), Waves:  7,2ft North Sea at 16:00: Wind: ENE@46,4km/h, Baro: 983,6hPa (-2,9), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones  at 16:00: Air:. 11,0°C, Water: 10,3°C, Wind: SSW@51,8km/h, Baro: 979,5hPa (-3,4), Waves:  12,1ft North Sea at 16:00: Air:. 5,9°C, Wind: NNE@11,2km/h, Baro: 977,0hPa (-1,5), No recent reports. K7 Buoy at 16:00: Air:. 6,9°C, Wind: ENE@42,5km/h, Baro: 983,1hPa, Waves:  7,2ft No recent reports. No recent reports. No recent reports. K5 Buoy at 16:00: Air:. 6,9°C, Water: 9,3°C, Wind: NNE@40,7km/h, Baro: 986,0hPa (-0,4), Waves:  13,1ft


ID Naam Tijd CET Lucht °C Water °C Wind km/h Baro hPa Trend hPa Golven ft Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 16:00 9,8 9,2 S Wind from S 50,0 989,9 -3,6 4,3 20
62305Greenwich LightshipNo recent reports.
62103 Channel Lightship 16:00 10,8 10,5 S Wind from S 57,6 985,3 -3,2 11,8 9
62164 Anasuria AWS 16:00 - - WSW Wind from WSW 7,6 978,2 -1,2 - 20
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105Brent "B" AWSNo recent reports.
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 16:00 8,9 - SSW Wind from SSW 63,0 986,7 -2,0 9,2 9
62144 Clipper AWS 16:00 8,3 - S Wind from S 37,1 983,5 -2,3 4,9 20
63110 Beryl A AWS 16:00 3,5 - ENE Wind from ENE 35,3 977,1 -3,7 12,1 4
63113Brent "A" AWSNo recent reports.
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 16:00 5,7 - ENE Wind from ENE 42,5 982,3 -2,5 7,2 50
63117 North Sea 16:00 - - ENE Wind from ENE 46,4 983,6 -2,9 - 20
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 16:00 11,0 10,3 SSW Wind from SSW 51,8 979,5 -3,4 12,1 -
62114 North Sea 16:00 5,9 - NNE Wind from NNE 11,2 977,0 -1,5 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 16:00 6,9 - ENE Wind from ENE 42,5 983,1 - 7,2 -
62125Station 62125No recent reports.
62081K2 BuoyNo recent reports.
62105K4 BuoyNo recent reports.
64045 K5 Buoy 16:00 6,9 9,3 NNE Wind from NNE 40,7 986,0 -0,4 13,1 -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org

U vindt ons ook hier:

European Weather Network

Weather Underground

AWEKAS

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
Cumulus

Davis VP2

Cumulus