Welcome to our new website - Welkom op onze vernieuwde website - Bienvenue sur notre nouveau site web - Willkommen auf unserer neuen Website

Onweer radar Meer informatie blitzortung!


Regen radar Meer informatie rain snow radar


Andere websites:

Onze vorige site

Leuven Template


Boeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Visibillity 

17,5°C 17,2°C Wind from SWSW@33,5 km/h - 1014,3hPa -0,3hPa 0,7ft 50km

16,1°C 15,6°C Wind from SS@27,7 km/h - 1014,5hPa - - -

-°C - Wind from SWSW@22,3 km/h - 998,8hPa +0,0hPa - 4km

17,5°C - Wind from SSWSSW@40,7 km/h - 1011,0hPa -0,8hPa 4,9ft 9km

17,3°C - Wind from SSWSSW@40,7 km/h - 1009,8hPa -0,7hPa 3,0ft 20km

13,5°C - Wind from SWSW@35,3 km/h - 994,4hPa -0,5hPa 9,5ft 4km

13,5°C - Wind from SESE@33,5 km/h - 992,8hPa -2,7hPa 10,8ft 9km

-°C - Wind from SESE@48,2 km/h - 994,4hPa -3,3hPa - 4km

17,0°C 16,5°C Wind from SSWSSW@29,5 km/h - 1011,3hPa -1,5hPa 4,6ft -

13,8°C - Wind from SWSW@40,7 km/h - 996,3hPa +1,3hPa - -

12,4°C - Wind from SWSW@16,6 km/h - 991,2hPa - 4,9ft -

13,8°C 14,0°C - - 997,2hPa +0,4hPa 10,8ft -

12,8°C 12,7°C Wind from SSWSSW@24,1 km/h - 990,2hPa +0,0hPa 7,5ft -

Sandettie Lightship at 05:00: Air:. 17,5°C, Water: 17,2°C, Wind: SW@33,5km/h, Baro: 1014,3hPa (-0,3), Waves:  0,7ft No recent reports. Channel Lightship at 05:00: Air:. 16,1°C, Water: 15,6°C, Wind: S@27,7km/h, Baro: 1014,5hPa, Anasuria AWS at 05:00: Wind: SW@22,3km/h, Baro: 998,8hPa (+0,0), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. North Sea at 05:00: Air:. 17,5°C, Wind: SSW@40,7km/h, Baro: 1011,0hPa (-0,8), Waves:  4,9ft Clipper AWS at 05:00: Air:. 17,3°C, Wind: SSW@40,7km/h, Baro: 1009,8hPa (-0,7), Waves:  3,0ft Beryl A AWS at 05:00: Air:. 13,5°C, Wind: SW@35,3km/h, Baro: 994,4hPa (-0,5), Waves:  9,5ft No recent reports. No recent reports. North Sea at 05:00: Air:. 13,5°C, Wind: SE@33,5km/h, Baro: 992,8hPa (-2,7), Waves:  10,8ft North Sea at 05:00: Wind: SE@48,2km/h, Baro: 994,4hPa (-3,3), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones  at 05:00: Air:. 17,0°C, Water: 16,5°C, Wind: SSW@29,5km/h, Baro: 1011,3hPa (-1,5), Waves:  4,6ft North Sea at 05:00: Air:. 13,8°C, Wind: SW@40,7km/h, Baro: 996,3hPa (+1,3), No recent reports. K7 Buoy at 05:00: Air:. 12,4°C, Wind: SW@16,6km/h, Baro: 991,2hPa, Waves:  4,9ft No recent reports. No recent reports. K4 Buoy at 05:00: Air:. 13,8°C, Water: 14,0°C, Baro: 997,2hPa (+0,4), Waves:  10,8ft K5 Buoy at 05:00: Air:. 12,8°C, Water: 12,7°C, Wind: SSW@24,1km/h, Baro: 990,2hPa (+0,0), Waves:  7,5ft


ID Naam Tijd CEST Lucht °C Water °C Wind km/h Baro hPa Trend hPa Golven ft Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 05:00 17,5 17,2 SW Wind from SW 33,5 1014,3 -0,3 0,7 50
62305Greenwich LightshipNo recent reports.
62103 Channel Lightship 05:00 16,1 15,6 S Wind from S 27,7 1014,5 - - -
62164 Anasuria AWS 05:00 - - SW Wind from SW 22,3 998,8 +0,0 - 4
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105Brent "B" AWSNo recent reports.
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 05:00 17,5 - SSW Wind from SSW 40,7 1011,0 -0,8 4,9 9
62144 Clipper AWS 05:00 17,3 - SSW Wind from SSW 40,7 1009,8 -0,7 3,0 20
63110 Beryl A AWS 05:00 13,5 - SW Wind from SW 35,3 994,4 -0,5 9,5 4
63113Brent "A" AWSNo recent reports.
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 05:00 13,5 - SE Wind from SE 33,5 992,8 -2,7 10,8 9
63117 North Sea 05:00 - - SE Wind from SE 48,2 994,4 -3,3 - 4
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 05:00 17,0 16,5 SSW Wind from SSW 29,5 1011,3 -1,5 4,6 -
62114 North Sea 05:00 13,8 - SW Wind from SW 40,7 996,3 +1,3 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 05:00 12,4 - SW Wind from SW 16,6 991,2 - 4,9 -
62125Station 62125No recent reports.
62081K2 BuoyNo recent reports.
62105 K4 Buoy 05:00 13,8 14,0 - 997,2 +0,4 10,8 -
64045 K5 Buoy 05:00 12,8 12,7 SSW Wind from SSW 24,1 990,2 +0,0 7,5 -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org

U vindt ons ook hier:

European Weather Network

Weather Underground

AWEKAS

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
Cumulus

Davis VP2

Cumulus